გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია

ბენეფიტსის ონლაინ ოფისი განკუთვნილია ფიზიკური პირებისთვის და მომხმარებელს აძლევს საშუალებას დისტანციურად მართოს საკუთარი სადაზღვევო პროდუქტები, გადახდილი და ანაზღაურებული თანხები, მიიღოს ინფორმაცია მიმდინარე შთავაზებების შესახებ და ისარგებლოს კომპანიაში არსებული ყველა პრივილეგიებით. Global Benefits Georgia მკაცრად იცავს უსაფრთხოების ნორმებს და უზრუნველყოფს კლიენტის პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობას.