ავტორიზაცია

გამომიგზავნეთ ავტორიზაციის კოდი

ავტორიზაცია სოციალური ქსელებით

არ გაქვს ანგარიში? რეგისტრაცია

მოგესალმებით

Global Benefits Georgia-ს ონლაინ ოფისი განკუთვნილია ფიზიკური პირებისთვის და მომხმარებელს აძლევს საშუალებას დისტანციურად მართოს შეძენილი სადაზღვევო პროდუქტები/მომსახურებები, მოითხოვოს ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების შესაბამისი ანაზღაურება, მიიღოს ინფორმაცია მიმდინარე შეთავაზებების შესახებ და ისარგებლოს კომპანიაში არსებული სხვა პრივილეგიებით.

უსაფრთხოება

Global Benefits Georgia მკაცრად იცავს უსაფრთხოების ნორმებს და უზრუნველყოფს კლიენტის პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობას. კომპანიის ვებგვერდზე ავტორიზაციისას შესაძლებელია ორდონიანი აუთენტიფიკაცია.

გადახდები

Global Benefits Georgia-ს ვებგვერდზე საბანკო ბარათით შესრულებული გადახდებისას გამოყენებული მონაცემები არ ინახება კომპანიის მონაცემთა დამუშავების სისტემაში. ყველა ტრანზაქცია ხორციელდება პარტნიორი ბანკების მეშვეობით.

დოკუმენტები

Global Benefits Georgia-ს ვებგვერდზე, დაზღვეულის ონლაინ ოფისში კომპანიის მიერ გაცემულ ყველა დოკუმენტს აქვს იურიდიული ძალა და მისი გამოყენება ნებადართულია.